06.aprila 2017. (četvrtak) Udruženje IKT pri Privrednoj komori FBiH) organizira INFO DAN IKT SEKTORA

31.03.2017

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Privredna komora Federacije BiH, organizira

Info dan IKT sektora
"Mogućnosti, perspektive i planovi",
Četvrtak, 06.04.2017.godine od 10,00 sati
ul. Branislava Đurđeva br. 10 (velika sala u prizemlju)

INFO DAN IKT SEKTORA, pod radnim nazivom "Mogućnosti, perspektive i planovi" organrziramo sa primarnim ciljem da prezentirajući proizvode, usluge, programe, rczvojne projekte odredenog broja firmi, planiranim u programu info dana, na Sto kvalitetniji nadin predstavimo IKT sektor, njegovu realnu snagu, ali i mogudnosti i perspektivu.

IKT sektor se cijeni kao sektor u usponu, sa otvorenim mogudnostima za neslućeni rast.

Privredna/Gospodarska komora F BiH organizacijom ovog skupa želi pružiti podršku sektoru IKT koji je prepoznat kao strateški, i u okviru svoga djelovanja dati doprinos njegovom jačanju i daljem razvoju, prvenstveno koristeći komorski sistem i infrastukturu.

Zato na Info dan, osim firmi iz ovoga sektora, pozivamo i predstavnike ambasada u BiH (ekonomski i trgovački odjeli), udruženja privrednika, firme korisnike ili buduće korisnike usluga i /ili proizvoda IKT sektora.

Prilika je ovo za nove susrete, predstavljanja, upoznavanja.

Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da nam se pridružite i tako date svoj doprinos kvalitetu INFO DANA IKT SEKTORA.

Molimo da potvrdite prisustvo najkasnije do ponedjeljka 03.04.20l7.godine na
Tel: 033 200 419 ili 033 566 322
e-mail e.kadic@kfbih.com

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

POTPRECJEDNIK
Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.


AGENDA