1. EUSAIR FORUM – FORUM O EUROPSKOJ STRATEGIJI ZA JADRANSKO JONSKU REGIJU

26.04.2016
Europska komisija u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske, organizira prvi Forum o strategiji EU za Jadransko Jonsku regiju (EUSAIR), koji će se održati u Dubrovniku, RH, 12. i 13. Svibnja 2016.godine.

Forum će okupiti ministre svih osam država sudionika Strategije, povjerenike i predstavnike Europske Komisije, nadležna ministarstava, jedinice lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i znanstveno-istraživačke institucije, privatni sektor i druge.

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH, dr.sc.Marko Šantić, pozvan je da kao član Upravnog odbora Foruma komora Jadransko Jonske regije, da svoj doprinos u plenarnom dijelu Foruma, a u panelu na temu „Otpornije i fleksibilnije Jadransko Jonske regije – socijalni i ekonomski izazovi" , gdje će predstaviti Forum AIC, njegov rad i način na koji daje potporu razvoju Jadransko Jonske regije.

U okviru Foruma, Hrvatska gospodarska komora – Evropska poduzetnička mreža Hrvatske 12. svibnja 2016. godine organizira B2B – poslovne razgovore: B2B@EUSAIR Forum 2016.

Više informacija o događaju možete naći na službenoj stranici Europske komisije www.ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/adriatic-ionian/2016