14. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2018.

17.05.2018
14. po redu Međunarodni sajam privrede u Tešnju održao se od 10-13. maja 2018. godine na lokalitetu Kraševo DC, Carinski terminal u Tešnju, u organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj. Već tradicionalno partner sajma bila je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Općina Tešanj, a zemlja partner ovogodišnje manifestacije bila je Republika Italija.

Na izložbenom prostoru koji obuhvata više od 12.000 m2 predstavilo se više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, te kompanija zemlje partnera sajma – Italije. Sajmu su prisustvovale zvanice sa državnog i federalnog nivoa, kao i ambasador Italije u BiH NJ.E. Nicola Minasi.Prije samog otvorenja Sajma, upriličeno je i podizanje najveće izrađene državne zastave u Bosni i Hercegovini čije su dimenzije 30x20 metara, a podignuta je na jarbolu visokom 70 metara. Svečanim presjecanjem vrpce, sajam su otvorili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ambasador Italije u BiH Nicola Minasi i predsjednik Udruženja privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj Senad Brka.Sadržajan popratni program koji su pripremili organizatori i partneri sajma (panel-diskusije, prezentacije, B2B sastanci) doprinijeli su poslovnom povezivanju, te razmjeni iskustava, informacija i dobrih praksi.

Sajamsku manifestaciju obilježile su panel diskusije:
• ''Značaj banaka na funkcionisanje privrede u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji'' centralna panel diskusija u organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj, potom
• ''Izvoz mesa peradi i mlijeka na tržište EU kao glavni preduslov za razvoj i unapređenje poljoprivrednog sektora u BiH'' u organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, USAID-a i kompanije MADI d.o.o.Tešanj , te
• ''Ljudski resursi – kapital sadašnjosti i investicija budućnosti'' u organizaciji partnera sajma Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

Prvog dana sajma potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, Marko Šantić, i predsjednik Udruženja privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj, Senad Brka, potpisali su Sporazum o kolektivnom pristupanju Udruženja privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj u članstvo P/G komore FBiH. Ovim ugovorom je ozvaničena dosadašnja saradnja koja će dati još više podsticaja realizaciji zajedničkih projekata.Također, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, Mirsad Jašarspahić, potpisao je sporazum sa delegacijom Kineske agencije za promociju kineskih firmi u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, čije je sjedište u Budimpešti, čime je između ostalog omogućen nastup bosanskohercegovačkih kompanija, na kolektivnom štandu VTK, PKFBiH i PK RS, na sajamu China Smart Expo, koji će se održati u Budimpešti, u periodu od 30.05. do 02.06.2018. godine.


Privredna komora FBiH će raditi na iznalaženju bh. kompanija zainteresiranih za izvoz svojih roba i usluga na kinesko tržište, kao i bh. kompanija zainteresiranih za uzimanje zastupništva kineskih kompanija za tržište Bosne i Hercegovine, te će sa agencijom raditi na pružanju informacija o zakonskoj regulativi, kao i na otklanjanju barijera koje se ukažu na putu plasmana roba i usluga privrednika iz obiju zemalja.

Velika zainteresiranost iskazana je za panel diskusiju koja je održana drugog dana sajma u organizaciji P/G K FBiH na temu: ''Ljudski resursi – kapital sadašnjosti i investicija budućnosti'', a kojom je moderirala Amela Kečo.

Cilj panela ''Ljudski resursi – kapital sadašnjosti i investicija budućnosti'' je razmatranje tehnika kako odabirati i iskoristiti potencijale kadrova, te sagledavanje mogućnosti za zadržavanje kvalitetnog stručnog kadra kroz prizmu aktualne problematike „odliva kadrova”.

Drugu okosnicu panel diskusije je činilo vrlo kompleksno pitanje: Izazov obiteljskih firmi – prijenos biznisa na drugu generaciju, kroz prizmu neizbježne generacijske tranzicije i prevazilaženja posljednje kritične faze razvoja porodičnih preduzeća – nasljeđivanje/prijenos vlasništva i upravljanja?Drugog dana sajma, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH g. Mirsad Jašarspahić ugostio je ekonomskog savjetnika Ambasade Mađarske u BiH gđu Dominiku Horvath, te potpredsjednika Trgovačke i industrijske komore Peč-Baranja iz Mađarske g. Szabolcs Rabba i savjetnicu gđu Dianu Weller. Nakon što je održan Business forum i B2B susreti bh. i mađarskih privrednika u aprilu 2017. godine u Budimpešti i Pečuhu, i iskazan veliki interes firmi obje zemlje za međusobnom saradnjom, predstavnici Trgovačke i industrijske komore i Ambasade Mađarske u BiH su posjetili 14. Sajam privrede Tešanj.Upriličeni su sastanci sa predsjednikom i potpredsjednikom Udruženja/udruge privrednika „Biznis centar" Jelah-Tešanj g. Senadom Brkom i g. Venanom Hadžiselimovićem, kao i nekoliko kompanija izlagača na sajmu. Za goste iz Mađarske, posebno su interesantne bh. firme koje se bave proizvodnjom prehrambenih prozvoda i namještaja. Održani su sastanci sa predstavnicima kompanija AS Group, Madi i Artisan. Nakon inicijalnog uspostavljanja kontakata nastaviti će se aktivnosti na povezivanju sa kompanijama iz Mađarske.


Opširnije informacije o 14. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj 2018. donosimo u tematskom izdanju Glasnika Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.