24.februara seminar – tema "Krizni menadžment"

23.02.2016




Svaka odgovorna kompanija treba imati krizni menadžment


SARAJEVO, 23. februara (FENA) - Krizni menadžment je postao veoma važan element upravljanja poslovanjem i svaka odgovorna kompanija bi ga trebala imati za slučaj potrebe.

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Aziz Šunje je kazao za Fenu da bi kompanije koje posluju na nestabilnim tržištima morale imati krizno planiranje, kao i planiranje rizika.

- Nisam siguran da su, generalno govoreći, bh. kompanije u potrebnoj mjeri svjesne tih imperativa. Top menadžeri kompanija i njihovi glavni planeri morali bi biti obučeni za pravovremenu reakciju. Kako je kvalitet top menadžera u bh. kompanijama na dosta niskoj razini to je njihov stepen obučenosti u domenu kriznog menadžmenta upitan -  izjavio je Šunje.

Krize se, po njegovim riječima, mogu klasificirati po raznim kriterijima -  vanjske, unutrašnje, postepene, iznenadne .... U osnovi ključni parametri krize su pad poslovnih performansi u svim područjima poslovanja. Šunje navodi da je prvi korak izrada kriznog plana, utvrđivanje uzorka krize i definiranje alternativnog seta mjera za njeno prevazilaženje.

- Niz je strateških alata koji se mogu korisiti u postupku prevencije krize. Vjerovatno jedan od najpopularnijih strateških alata je Balanced Scorecard, strateški alat koji identificira široku lepezu parametara (12-15) u četiri različite perspektive poslovnog procesa (učenje i razvoj, interni procesi, kupci, finansije) izvedenih iz organizacijskih strateških ciljeva, odnosno organizacijske strategije - naveo je Šunje.

Kada jedan od parametara nije u pretpostavljenim gabaritima, dodao je, potrebno je preduzeti korektivne akcije za dovođenje tog poslovnog parametra na željeni nivo. Slično kao sa setom parametara putem kojeg se utvrđuje zdravlje čovjeka, te kada jedan od parametara nije na pretpostavljenoj razini, potrebno je odmah djelovati. Sam ustroj ovog strateškog alata pretpostavlja potrebnu razinu menadžerske educiranosti i proaktivnog menadžerskog djelovanja.  

O kriznom mendžmentu, te kako ga prepoznati  i prevenirati krizu bit će govora na seminaru koji u srijedu u Sarajevu organiziraju Privredna komora Federacije BiH i Udruženje certificiranih lica za obavljanje funkcija u nadzornim odborima i upravama privrednih društava s učešćem državnog kapitala (UCOUNO). Osim profesora Šunje, predavači su guverner Centralne banke BiH Senad Softić i direktor kompanije Pobjeda d.d. Tešanj Kasim Kotorić.

Cilj seminara je da pomogne članovima nadzornih odbora i uprava da na cjelovit način razumiju fenomen i karakteristike krize poslovanja.  


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)