3. sastanak odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

29.03.2019
ŠTO PRIJE URADITI KRITERIJ ZA RASPODJELU SIROVINE DRVOPRERAĐIVAČIMA

Bila je glavna tačka rasprave na 3. sastanku Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH, koji je 28.03.2019. godine održan u kompaniji SECOM VISOKO.

Prisutni članovi Odbora saglasni su da je najveći problem raspodjela sirovine drvoprerađivačima, iz razloga što su kapaciteti za preradu 3 puta veći od etata bukve koja se može sječi.

Razgovaralo se i na koji način prebroditi sadašnju situaciju uzimajući u obzir sve okolnosti koje opterećuju ove sektore.Svakako treba preispitati rješenja koja su izdata za pilane, normativno regulisati stvari što se tiče Kantona/Federacije/Države vezano za raspodjelu sirovine.Istakli su da trebaju podržati i ojačati rad Komore kao institucije koja je važna karika u predstavljanju sektora kod izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima i traženju rješenja za poboljšanje i olakšanje rada šumarstva i drvne industrije. Također je naglašeno kako treba više medijski promovisati ove sektore, koji su među najvažnijim sektorima u razvoju FBiH i BiH.

Usvojen je Izvještaj o radu Grupacije za 2018. godinu i predložen i usvojen Plan rada Grupacije za 2019. godinu.

Kompanija SECOM VISOKO bila je dobar domaćin i pokazala da je društveno odgovorna kompanija. Pogoni u kojima se odvija proizvodnja su tehnološki na visokom nivou uz primjenu standarda koji garantuju izradu proizvoda visokog kvaliteta koji su našli svoj put na tržište EU.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19) Bajram erif Mubarek Olsun