8. Kongres pilanara JI Evrope u Slavonskom Brodu održan 28.09.2017. uz izvrstan odziv kompanija i institucija iz regije

29.09.2017


Predstavnici Privredne/Gospodarske komore FBiH sa članicama, prisustvovali su na 8. kongresu pilanara.

Sektor primarne prerade drveta je važan dio razvoja privrede u Hrvatskoj i zemljama regije. Odlikuje ga dobra sirovinska osnova i tradicija održivog gospodarenja šuma.
Moglo se čuti da je slavonski hrast zlatna rezerva u Hrvatskoj i važan resurs za privredu, što bi i mi u BiH mogli reći za bukvu.

Na kongresu se moglo čuti i o stručnom obrazovanju, kako srednjoškolskom tako i visokoškolskom, da treba prilagođavati obrazovanje prema potrebi privrede.

Drvni sektor je među najboljim za povlačenje sredstava kroz projekte iz EU fondova. Rečeno je, da pilanski sektor karakterizira visok stepen automatizacije, a izazovi su certificiranje i cijene.

Kongres se dotakao brojnih za sektor važnih tema, poput potrebe za uvođenjem normi i standardizacijom, proizvodnjom energije iz biomase, te sindikalnog organiziranja i mogućnosti uticaja na FSC certifikate. Treba insistirati da u zemljama JI Evrope bude veća upotreba biomase jer postoji resursna osnova.

Na panelu B predstavila se kompanija MS&WOOD iz Fojnice sa svojom vizijom da inovacijama kreiraju bolji život za sve nas i misijom kao prepoznatljiv brend u svijetu. Žele da šire svoju proizvodnju u regiji i traže partnera.