ANUGA FINE FOOD 2017

18.11.2016


P/G K FBiH obavještena je od strane Vanjskotrgovinske komore BiH o organiziranju nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine na sajmu ANUGA FINE FOOD 2017, koji će se održati u Kelnu, Njemačka od 07.-11.10.2017.godine.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH namjerava zakupiti prostor od 60 m2 za potrebe predstavljanja 5-8 kompanija iz oblasti prehrambene industrije. Zakup neopremljenog prostora na sajmu za potrebe promocije bh.kompanija financirat će Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

VTK/STK BiH, pored zakupa neuređenog prostora štanda, snosi i troškove paušala za potrošnju el.energije, trošak dovođenja priključka el.energije na štand, te troškove koji nastanu po osnovu dizajna i izgradnje štanda, transporta, montaže, demontaže štanda, štampanja grafike na štandu i nabavke potrebne opreme za izlagače.

Više informcija o uvjetima učešća i pogodnostima zainteresirani mogu pronaći u Pozivnom pismu u prilogu.

Rok za dostavu dokumenata je 24.11.2016.godine, a svoje prijave možete dostaviti na broj faxa 033 214 292; ili na e-mail: eldina.begovic@komorabih.ba . Prijava treba biti potpisana od strane ovlaštene osobe u kompaniji i ovjerena pečatom poduzeća.

Kontakt osoba za dodatne informacije o učešću na sajmu je Eldina Begović, stručna suradnica u VTK/STK BiH (tel.033 566 232).

Pozivno pismo preuzeti ovdje.
Prijavni formular preuzeti ovdje.
List od Products za upis u katalog izlagača.