Apel drvnog sektora: BiH mora spriječiti nekontrolisanu sječu šume i uvesti takse na izvoz sirovine

Izvor: Klix.ba 21.06.2017
Bosna i Hercegovina mora zaštititi svoje šume koje su najvažniji resurs u državi, poručeno je danas iz sjedišta Privredne komore FBiH koja je bila inicijator konferencije za medije o neophodnosti uređenja oblasti drvne industrije.

Šemsa Alimanović, predstavnica Privredne komore FBiH, poručila je da je drvni sektor svijetla tačka razvoja Bosne i Hercegovine i da bilježi trend povećanja izvoza finalnih proizvoda, kao i da su bh. proizvodi prepoznati u svijetu i nagrađeni brojnim nagradama za dizajn.

Ipak, još uvijek nisu utvrđeni kriteriji za raspodjelu sirovine, što je najveći problem drvoprerađivača, a potrebno je mijenjati i sistem formalnog obrazovanja te ga prilagoditi zahtjevima privrede.

"Apelujemo na našu vlast na svim nivoima da ovaj sektor proglasi strateškim sektorom za razvoj BiH", kazala je Alimanović alarmirajući na donošenje mjera koje će destimulisati izvoz sirovine i rezane građe.


Izvozimo balvane i daske niske vrijednosti

Potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić poručio je da nismo bogati samo šumama, već i kompanijama koje imaju vrhunske finalne proizvode.

"Nedavno smo poslali inicijativu na uvođenje taksi na izvoz sirovine da bi dali jači značaj proizvođačima i gurali sve da u svojim proizvodnim kapacitetima idu ka finalizaciji. Vlada ima sve mehanizme da donese odluke kao što je, u prvom redu, zaštita finalnog proizvođača, uvođenja taksi za izvoz sirovine, a prije desetak dana dobili smo informaciju da je jedna zemlja članica Evropske unije donijela odluku o apsolutnoj zabrani izvoza sirovine. Mi smo odmah reagovali i poslali inicijativu na sve nivoe u BiH i očekujemo konačno pozitivan odgovor da se ova oblast uredi i da prednost finalnim proizvođačima. U toku je donošenje zakona o šumama u FBiH, ali to ne treba uopšte vezati sa donošenjem kriterija za raspodjelu sirovine jer se to može i sada donijeti jednostavnom odlukom, bez čekanja", stava je Jašarspahić.

On je naglasio da se proizvođači vrhunskog namještaja u našoj zemlji ustručavaju potpisivati nove i značajne ugovore jer ne mogu biti maksimalno sigurni da će moći osigurati sirovinu za realizaciju tih ugovora. Ta nesigurnost je uzrokovana nedonošenjem kriterija raspodjele koji precizira koliko sirovine svaki proizvođač na kraju godine može očekivati.

Potpredsjednik Grupacije za preradu drveta Muhamed Pilav kazao je da BiH nažalost još uvijek izvozi balvane, dasku i druge poluproizvode niske vrijednosti među kojima ima dosta sirovine koja nije legalno kupljena u šumarijama, već je ukradena.

"Procjena stručnjaka je da se samo 50 posto tvrdog drveta kupuje legalno, na račune. To je ozbiljan problem i treba ga riješiti pod hitno. Rješenje je ili u zabrani izvoza tih poluproizvoda ili uvođenju taksi za izvoz", poručio je Pilav dodavši: "Svaka zemlja ima pravo da neku granu ekonomije i resurs proglasi strateškim i tada ne vrijedi nijedan međunarodni sporazum. Takvih primjera u Evropi i svijetu ima puno, a očito je BiH jedina zemlja u svijetu koja svoje resurse ne štiti od prekomjernog uvoza ili izvoza. Na BiH će se vrlo brzo odraziti zabrana izvoza drveta iz Ukrajine i Hrvatske. Većina firmi u kojima dominira ulazna sirovina hrast, a takvih je u BiH desetak, bit će zatvorene. To su velike i ozbiljne firme i minimalno 1.000 radnika će u kratkom roku ostati bez posla.


Ugledajmo se na susjede

Suhad Ećo iz Asocijacije drvoprerađivača pri VTK BiH rekao je kako godinama govore o nedostatku kvalitetne sirovine u BiH, kao i da proizvođači ne mogu doći do sirovine po tržišnim cijenama.

"To se treba definisati zakonima i kriterijima. Zakon o šumama ne tiče se samo drvoprerađivača, već i svih građana BiH jer javnost ne može dozvoliti nekontrolisanu sječu i upravljanje šumama. Mi insistiramo, ako ne dođe do usvajanja novog zakona o šumama, da se određenim kriterijima da prednost firmama koje se bave finalnim proizvodom, da se uvedu takse na izvoz i spriječi nekontrolisana sječa šume", ponovio je Ećo.

Podsjetio je i da su zemlje okruženja uvele iste zakone ili procedure i pohvalio poboljšanje komunikacije sa bh. vlastima.

"Riješimo li problem sa sirovinom, možemo ostvariti puno bolje rezultate. Prošle godine je industrijski rast u FBiH bio 3,6 posto, a drvna industrija je imala rast od 12 posto. To treba ići u prilog uvođenju ovih mjera", istakao je Ećo.