Arbitraža kao efikasan mehanizam rješavanja privrednih sporova

08.02.2019




Prednosti primjene arbitraže u poslovanju predstavljene su na treningu koji je 07.02.2019. godine organizirala Privredna/Gospodarska komora FBiH u saradnji sa Udruženjem ARBITRI. Trening je organiziran s ciljem da se poslovnoj zajednici dodatno približi arbitraža kao mehanizam rješavanja sporova.

Obzirom na dužinu trajanja sudskih sporova, koji se u prvom stepenu u prosjeku vode 5 godina, kao i troškove vezane za sporove, arbitraža nudi alternativni način rješavanja sporova koji skraćuje vrijeme trajanja postupka i proizvodi manje troškove po privredna društva. Također, arbitraža omogućava da stranke definiraju uslove pod kojima se vodi spor, uključujući i da biraju nezavisne arbitre koji će voditi postupak. Ova činjenica omogućava da preduzeća biraju arbitre koji posjeduju ekspertizu relevantnu industriji u kojoj posluju odnosno prema specifičnostima predmetnog spora.

Učesnicima treninga predstavljeni su elementi značajni kod ugovoranja arbitražne klauzule i efikasnog vođenja arbitražnog postupka. Prezentovani su konkretni praktični primjeri primjene arbitraže i ukazano na potencijalne greške koje bi trebalo izbjegavati kod ugovaranja i vođenja arbitražnog postupka.

Posebno je naglašeno da arbitražna odluka ima istu pravnu snagu i da je, zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina potpisnica Njuroške konvencije, čak i olakšano priznanje izvršenja arbitražnih odluka u odnosu na sudske.