Aukcija u vezi privatizacije državne imovine u Moldaviji

kfbih 05.11.2015

Ambasada Republike Moldavije sa sjedištem u Budimpešti proslijedila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH notu kojom obavještava o održavanju aukcija vezano za privatizaciju državne imovine, koje će se održati tokom septembra i oktobra 2015. godine u Kišinjevu.

Notu sa prilozima možete preuzeti ovdje.