BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

kfbih 02.11.2015

FC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

POZIVNICA NA INFO DAN

Poštovani,

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine za povoljno poslovno okruženje organizira Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.  
Info dan će se održati u srijedu, 04.11.2015. godine, sa početkom u 11:00 časova u hotelu Bosnia (Kulovića br.9) u Sarajevu.

Program Certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je osmislila i pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED u Srbiji 2007. godine. Prije četiri godine projekat je proširen na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Ugovor o formiranju Regionalne mreže za povoljno poslovno okruženje je potpisan u septembru/rujnu 2013. godine u Opatiji. Regionalna mreža je zadužena za unapređenje uslova za rad postojeće privrede i privlačenje novih investicija u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Mreža svoju misiju ostvaruje uključivanjem lokalnih samouprava u program Certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Na putu do certifikata općine i gradovi trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 pod-kriterija koji podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokratije i pribavljanje svih dokumenata i podataka neophodnih privrednicima i potencijalnim ulagačima u planiranju poslovanja i donošenju investicionih odluka.

Jedna od članica Regionalne Mreže za povoljno poslovno okruženje je Mreža za povoljno poslovno okruženje Federacije BiH. Sporazum o uspostavljanju Mreže Federacije BiH je potpisan u Mostaru u junu/lipnju 2013. godine. Mreža je uspostavljena u cilju stvaranja i unapređenja povoljnog poslovnog okruženja na nivou lokalnih samouprava u Federaciji Bosne i Hercegovine, pribavljanja akreditacije za BFC certifikaciju i provođenje certifikacije lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Organizacija Info dana je povezana sa aktuelnim Javnim pozivom za gradove i općine na području Federacije Bosne i Hercegovine da se uključe u proces certificiranja. Poziv je otvoren do 15.11.2015. godine.
Ovo je prilika za sve jedinice lokalne samouprave da se detaljnije upoznaju sa BFC programom certifikacije, značajem ovog procesa, te samim tokom certifikacije i kriterijima.


Program Info dana možete pogledati ovdje.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)