Bosanskohercegovačke firme se mogu nositi sa konkurencijom

Izvor: Oslobođenje 13.02.2017
Metalska i elektroindustrija FBiH u 2016. godini izvezla je proizvode vrijedne 2,55 milijardi KM, dok je u 2015. izvoz iznosio 2,6 milijardi KM i evidentno je da se radi o padu izvoza od oko dva posto.

"Analizirajući grane metalske i elektroindustrije FBiH, vidimo da je izvoz metala i njihovih proizvoda u 2016. iznosio 1,24 milijarde KM i manji je za 7,34 posto u odnosu na 2015. Izvoz električnih mašina i opreme i njihovih dijelova je iznosio 278 miliona KM i manji je za 4,57 posto u odnosu na godinu ranije. Razlog pada izvoza metala i njihovih proizvoda najvećim dijelom možemo vezati za globalne tokove, jer je u EU došlo do snažnog prodiranja čelika proizvedenog u čeličanama u Kini. Isto tako, tržište električnih mašina i opreme i njihovih dijelova je pod velikim pritiskom od fabrika sa Istoka i jedan od zadataka Udruženja metalne i elektroindustrije Privredne komore Federacije BiH u 2017. godini će biti da inicira i predloži nadležnim vladama i ministarstvima određene mjere kako bi konkurentnost metalne i elektroindustrije bila na višem nivou", kazao je za Oslobođenje Almin Mališević, sekretar Udruženja metalne i elektroindustrije - UMEI Privredne komore Federacije BiH.


POZITIVNI TRENDOVI

Ipak, nije sve negativno. Namjenska i automobilska industrija bilježe pozitivne trendove.

"U 2016. namjenska industrija je izvezla više od 170 miliona KM i u odnosu na 2015. bilježi rast od 23,34 posto. Također, automobilska industrija zadnjih nekoliko godina bilježi stalan rast proizvodnje i izvoza. Važno je napomenuti da izvoz mašina, aparata, mehaničkih uređaja, kotlova i dijelova kojih je u 2016. izvezeno više od 522 miliona KM u odnosu na 2015. bilježi rast od skoro dva posto", istakao je Mališević.

On je dodao da ovakve rezultate u namjenskoj industriji ne bismo imali da uprave fabrika nisu uložile maksimum i kroz dobre ugovore sa kupcima i stalna ulaganja u proizvodnju i kvalitet proizvoda osigurali svoje mjesto na tržištu.

"Kada govorimo o automobilskoj industriji, kao što je poznato, radi se o jednoj od najbrže rastućih industrija u svijetu. Dobri rezultati govore da se bh. kompanije mogu nositi sa konkurencijom i da korištenjem prednosti i potencijala koji postoje u BiH u narednom periodu možemo očekivati dalji rast. Polovinom 2016. u PKFBiH osnovana je Grupacija automobilske industrije sa ciljem stvaranja pretpostavki za brži razvoj ove grane u BiH, te će kroz saradnju sa fakultetima i školama pokušati graditi kadrove za bh. industriju. Jedan od projekata u koji je Komora i Grupacija automobilske industrije od samog početka uključena je projekat Status i razvoj automobilske industrije, gdje je nakon nekoliko faza kroz koje su prošle, nekoliko firmi uspjelo doći do direktnih poslova sa Volkswagenom iz Njemačke", kazao je Mališević, dodajući kako su očekivanja da u 2017. metalna i elektroindustrija napravi bolje rezultate nego što je to bilo u 2016, ali za to će biti neophodno da zakonodavna i izvršna vlast donesu zakonska rješenja koja će biti vjetar u leđa bh. privredi.

Inače, metalna i elektroindustrija FBiH broji više od 1.400 firmi i više od 27.000 zaposlenih koji ostvaruju jako dobre rezultate.

"Broj uposlenih zadnjih nekoliko godina je u blagom porastu. Ovaj sektor generira oko 40 posto ukupnog izvoza FBiH i svoje proizvode plasiraju na mnoga svjetska tržišta. Na tržište EU se plasira najviše proizvoda proizvedenih u metalnoj i elektroindustriji", rekao nam je Mališević.

Prema njegovim riječima, metalna i elektroindustrija se susreće sa nekoliko problema. Jedan problem su bankovne garancije, a drugi su carine na uvoz mašina.


GUBIMO MILIONE

"Bh. fabrike koje dio svog proizvodnog procesa rade na alatima-kalupima i mašinama u vlasništvu kupca susreću se sa procedurama privremenog uvoza i zbog ovog problema cijela bh. industrija stagnira. Veliki je broj kompanija koje imaju navedeni problem. Na godišnjem nivou kompanije izgube više miliona KM, umjesto da se novac uloži u proširenje proizvodnje, razvoj i novo upošljavanje.Također, PKFBiH zajedno sa Privrednom komorom RS-a i Vanjskotrgovinskom komorom BiH intenzivno radi na rješavanju problema carina na uvoz mašina i opreme i čini nam se da su donosioci podzakonskih akata konačno shvatili koje efekte bi za razvoj privrede imalo ukidanje carina i koliko bi to novih radnih mjesta osiguralo", naglasio je Mališević.

Prema njegovim riječima, u godini pred nama jedna od važnijih aktivnosti Udruženja biće iznalaženje modaliteta za zadržavanje mlade stručne radne snage u BiH. Kompanije u BiH se sve više susreću sa problemom odliva radne snage i ukoliko se ozbiljno ne posvetimo iznalaženju rješenja, veoma brzo možemo doći u situaciju da nedostatak radne snage uspori ekonomski rast BiH. Jedan od ciljeva je da se koja je u završnoj fazi.

"Metalni i elektrosektor FBiH ima nisko učešće u BDP-u od oko 4 posto. U Strategiji planiramo nekoliko aktivnosti kao što su povećanje izvoza i promjena strukture izvoza u korist izvoza proizvoda više dodane vrijednosti, razvoj proizvoda, proizvodnja proizvoda većeg stepena finalizacije i dr. koje su odgovor na nisko učešće u BDP-u. Također, očekujemo da 2017. bude godina pozitivnih trendova. Na to će umnogome uticati zakonska regulativa koja je u fazi donošenja i koja može uticati da se poslovna klima i konkurentnost popravi, ali isto tako zakonska rješenja mogu i značajno negativno uticati na konkurentnost", kazao je Mališević, dodajući kako je Bosna i Hercegovina zemlja u koju se isplati investirati i potencijale koje imamo metalnom i elektrosektoru treba staviti u funkciju i kompanijama omogućiti nesmetan rad i razvoj.