Bosna i Hercegovina skinuta sa "sive liste FATFA-a"

07.03.2018


Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine zvanično je obavještena od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, da je FATF na svojoj plenarnoj sjednici, koja se održala 22. februara 2018. godine, donio odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina nije više juridikcija koja podliježe FATF-ovom globalnom procesu usklađivanja sa standardima FATF-a, što znači da Bosna i Hercegovina nije više na ''sivoj listi FATF-a''.

Više o ovome možete pronaći na linku : www.fatf-gafi.org ili u dopisu od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine koje se nalazi ovdje.