Četvrta Sjednica Odbora Udruženja Halal industrije (HIA) P/G komore FBiH sa početkom u 12.00 sati

14.11.2016


UDRUŽENJE HALAL INDUSTRIJE (HIA)
ODBOR UDRUŽENJA


U skladu sa odredbama Člana 31. Pravilnika o organizaciji i radu Udruženja Halal industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH, Predsjednik Odbora Udruženja

POZIVA
Članove Odbora Udruženja Halal industrije (HIA) P/G komore FBiH
na prisustvo četvrtoj Sjednici Odbora

koja će biti održana u četvrtak 17.11.2016 godina u prostorijama fime Menprom u Tuzli,u ulici Ahmeta Kobića bb, Gornja Tuzla 75208 , sa početkom u 12.00 sati

Za Sjednicu Odbora predlažemo slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa treće Sjednice Odbora;
2. Informacije o aktivnostima Udruženja u periodu od treće sjednice Odbora;
3. Definisanje visina članira za članove Udruženja;
4. Razno.

Molimo Vas da vašim prisustvom i aktivnostima u radu Odbora Udruženja Halal industrije kroz komorski sistem sprovodeći zacrtane Ciljeve Udruženja kreirate povoljniji poslovni ambijent i time zaštitite domaću proizvodnju.

Za sve detaljnije informacije stojimo vam na raspolaganju putem e maila e.pasic@kfbih.com ili direktno putem telefona 033/566 304, 061 203 505 ( Emir Pašić Sekretar Udruženja HIA).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA HIA
Adis Hasaković


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)