DELEGACIJA P/G K FBiH, REIC-a I FONDACIJE KONRAD ADENAUER U BERLINU

17.02.2016
Zbog ideje o formiranju referalnog instituta za energiju pri Privrednoj Komori Federacije BiH, delegacija Udruženja za obnovljive izvore energije i  Organizacije REIC koju predvode Predsjednik PKFBIH Mirsad Jašarspahić i Direktor REIC-a Vedad Suljić borave u radnoj posjeti Berlinu u organizaciji fondacije Konrad Adenauer. Tema radne posjete je analiza iskustava energijskog zaokreta, tj. tranzicije u sektoru energije u Njemačkoj. U svjetlu klimatskih promjena i potrebe za održivom opskrbom energije, transformacija čitavog sistema nosi izazove ali i rizike, ekonomske i okolinske. O tome su između ostalog, članove delegacije informisali predstavnik Saveznog udruženja za OIE i predstavnik Instituta za klimu i energiju iz Vupertala. Šta energijska tranzicija znači za proizvođače, moglo se čuti od predstavnika Savezne asocijacije njemačke industrije kao i predstavnika Njemačke industrijske i trgovinske komore.

Isto tako, o izazovima s kojima se Nijemci suočavaju u ovom procesu i kako ih prevazilaze, govorio je zastupnik Bundestaga zadužen za energijsku politiku.

Na kraju posjete, delegacija će više saznati o projektima Smart Cities i pasivnih (niskoenergijskih) zgrada u SR Njemačkoj, te posjetiti vjetropark, postrojenje za bio-gas te solarni park.