DOGOVOR U MOSTARU: BiH, Crna Gora i Srbija zajednički će dovoditi turiste iz Kine

12.04.2019
Gospodarska komora Federacija BiH bila je domaćin prezentacije novog zajedničkog turističkog proizvoda Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Predstavljanje je održano u sklopu Sajma gospodarstva u Mostaru, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Predsjednik Gospodarske komore FBiH Marko Šantić predstavio je novi turistički proizvod koji je plod suradnje tri države, a sama ideja rodila se na Sajmu turizma u Beogradu koji se održao prošle godine.

„Dogovorili smo da ovaj turistički proizvod bude namijenjen za treće i udaljene zemlje, a u prvom redu za Kinu. Ovaj prostor smatrat ćemo jedinstvenom cjelinom te ćemo napraviti jednu zajedničku turističku rutu koja će trajati od 12 do 16 dana", rekao je Šantić.

Šantić je mišljenja da će ovaj jedinstveni projekt reprezentativno obuhvatiti najbolje od ove tri države koje su uključene u projekt s naglaskom na kulturno nasljeđe, prirodne ljepote, gastronomsku ponudu i avanturistički turizam.

Tajnica Udruženja za turizam Privredne komore Srbije Tijana Maljković napomenula je da su za zajednički nastup na dalekim tržištima potrebna minimalno tri partnera. „Plan je da do kraja ove godine zajedno sa lokalnim operaterima definiramo turističke rute koje će biti uključene u ovaj projekt. Želimo da svi aerodromi na ovome području budu uključeni u projekt te da na isti način budu promovirani", rekla je Maljković.

Mirko Bošković iz Vanjskotrgovinske komore BiH rekao je da je VTK na sebe preuzela koordinaciju za BiH unutar ovoga projekta u kojem sudjeluju Gospodarska komora FBiH i Privredna komora RS. Napomenuo je da je dogovor da turisti u svakoj od država borave podjednako u vremenu od 5 do 7 dana.

„Kada napravimo gotovi proizvod mi ćemo zajednički konkurirati za IPA programe što nam daje bolje financijske mogućnosti za marketing i brendiranje i promociju ponude za tržišta dalekog istoka", rekao je Bošković.

Predstavnik Fortuna travela koji je operativni organizator za područje Federacije BiH naglasio je da još uvijek postoji nekoliko različitih opcija za razgledavanje turističkih potencijala FBiH. Prema njegovim riječima zamišljeno je da se iz Beograda ide ka Banja Luci, a onda dalje prema FBiH. Planiramo uključiti Visoko, vezirski grad u Travniku, Sarajevo, Konjic, a onda bi se preko Blidinja išlo dalje ka Hercegovini. U Hercegovini su planirani obilasci Počitelja, Kravica, Međugorja i Mostara, a onda bi se nastavilo dalje prema Trebinju.

Danijela Lovrić, Tajnica udruženja za turizam Gospodarske komore FBiH kaže da je u ovome projektu primarno turistima pokazati bogatu povijesnu i kulturnu baštinu ovih krajeva kao i predstaviti gastronomsku ponudu. „Početak projekta planiran je za 2020. godinu, a primarno je namijenjen tržištima dalekog istoka, odnosno Kini, Južnoj Koreji i Japanu", kazala je Lovrić.

Na predstavljanju zajedničkog turističkog proizvoda BiH, Crne Gore i Srbije, novinarima se posljednji obratio Milan Bukara iz Zepter Passporta koji je operator za područje Republike Srpske. „Republika Srpska će se u ovome projektu fokusirati na avanturistički turizam s naglaskom na banjalučku regiju. Planiramo uključiti i Višegrad, Nacionalni park Sutjeska te Trebinje, ali sve će zavisiti od toga na kojim ćemo mjestima raditi poveznice sa Srbijom i Crnom Gorom", rekao je Bukara.