Drvna biomasa – važan segment obnovljivih izvora energije

02.10.2018
U okviru GIZ-ovog projekta „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH" upriličena je studijska posjeta konferenciji o energiji iz drveta koja se održala 27. i 28.09.2018. godine u Wurzburgu. Osim prisustva konferenciji, 25 i 26.09. upriličena je posjeta nekoliko postrojenja na drvnu biomasu i šumariji

Predstavnik Privredne/Gospodarske komore FBiH prisustvovao je ovoj konferenciji kao član Radne Grupe GIZ-ovog projekta„Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH".

Prema posljednjem prijedlogu EU za RED II ( Direktiva o obnovljivim izvorima energije) cilj za 2030. godinu je povećan na 32% OIE u finalnoj potrošnji. Prvi put su predstavljeni ciljevi, iako neobavezujući za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije – planiran je godišnji porast za 1,3%.Još jedna novina je obaveza da se demonstrira održivost električne i toplotne energije proizvedene iz čvrste drvne biomase.

Teme koje su obuhvaćene na konferenciji su: budućnost drvne biomase, energetska sela, drvna biomasa na tržištu električne i toplotne energije, gasifikacija drvne biomase, potencijal i ekološke granice drvne biomase.

Cilj konferencije je da se ostvari pozitivan podsticaj za drvnu biomasu i da se ovom obnovljivom izvoru energije osigura mjesto u budućim energetskim i klimatskim strategijama.Bosna i Hercegovina je partner ovogodišnjoj konferenciji te je prof. dr. Azrudin Husika,  predstavnik Udruženja biomasa u BiH imao prezentaciju na temu statusa drvne biomase u BiH, dok su gospoda Thomas Mitschke, predstavnik GIZ-a i Vanja Čurin, predstavnik Udruženja biomasa u BiH bili panelisti vezano za budućnost biomase.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)