E-MEMO PREZENTACIJA

Dario Planinić,dipl.oec 21.10.2015Privredna / Gospodarska Komora Federacije BiH,u suradnji sa proizvođačem iz SR Njemačke, kompanijom e-Memo Produktions GmbH, sa sjedištem u Berlinu organizirala je prezentaciju elektro-opreme za posebnu namjenu u sektorima industrije, bankarstva, energetike i telekomunikacija.

Riječ je o inovativnim dugotrajnim baterijama, UPS uređajima, te PEAK eliminatorima za uštedu električne energije koje proizvodi kompanija e-Memo.
E-Memo akumulator ( baterija )  proizvod je  koji dokazano može dati visoku vrijednost struje kao i visoku gustoću energije uz istovremeno dulji životni vijek od trenutno komercijalnih baterija.

UPS uređaji, koji laički rečeno, mijenjaju agregate u slučaju nestanka električne energije, male su težine i dimenzija što je jedna od glavnih prednosti navedenog uređaja.

PEAK eliminatori, uređaji koji se spajaju na aparate za mjerenje potrošnje električne energije, te u glavnici služe za minimiziranje troškova električne energije, naročito kod industrijskih potrošača.

Na poziv P/G K FBiH, prezentaciji gore navedenih proizvoda aktivno su sudjelovali predstavnici Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede HZHB, BH Telecoma, HT Eroneta, BH Pošte, Hrvatske pošte Mostar, Regionalnih Elektrodistribucija, Kliničkih bolničih centara, te mnogih drugih kompanija koje su bile zainteresirane za prezentirane proizvode.

Nakon prezentacija , održanih u Zenici 19.10 o.g, te Mostaru 20.10. o.g, zaključak sudionika prezentacije je  da ovakva inovativna rješenja mogu i moraju naći svoju primjenu u širokoj lepezi različitih kompanija kako proizvodnih tako i uslužnih djelatnosti u Federaciji BiH.


Dario Planinić,dipl.oec
Privredna/Gospodarska Komora FBH