Forum komora i gradova Jadransko Jonske makroregije

12.06.2017
U talijanskim gradovima Pescara i Chieti od 07-09 lipnja 2017. godine održan je zajednički Forum gospodarskih komora i gradova Jadransko Jonske makroregije pod nazivom „Bridging to the Future".

Forum je okupio 50 komora i gradova ovog područja na trodnevnom događanju kroz plenarne sjednice i paralelne sesije po radnim  grupama  i okruglim stolovima.

Glavna tema Foruma bila je iznalaženje modela upravljanja kojim bi se pokrenula područja u makroregionalnoj perspektivi.

Forum je radio i kroz radne grupe i okrugle stolove sa temama:
- Konkuretni faktori kulturne baštine i turizma
- Luke kao turistički ulaz u grad
- Javno- privatno partnerstvo u poljoprivredi: Izazovi i prilike.
- Potencijal ženskog poduzetništva od nasljeđa do budućnost.
- Interkulturalni dijalog kroz održivi turizam.

Predsjednik Gospodarske komore Federacije BiH dr.sc. Marko Šantić predsjedavao je okruglim stolom za poljoprivredu i zaštitu okoliša, a uvodničar ovog okruglog stola sa temom „Javno – privatno partnerstvo u poljoprivredi: Izazovi i prilike" bila je dr.sc. Mija Glamuzina. Jedan od zaključaka ovog okruglog stola bila je i ideja za projekte u pravcu edukacije hercegovačkih smiljara i certificiranje njihovih proizvoda za tržište EU:

Na izbornoj skupštini Foruma gospodarskih komora Jadransko Jonske makroregije za predsjednika (predsjednicu) izabrana je gđa. Mirjana Čagalj iz HGK, a za člana upravnog odbora ponovo je izabran dr.sc. Marko Šantić.

Forum je završio sa radom plenarnom sjednicom  na kojoj su prezentirani zaključci svih okruglih stolova i radnih grupa.