Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 163 - oktobar/listopad novembar/studeni 2018. godine

U ovom broju donosimo

- III. Poslovni forum P KFBiH
- Info dan metalaca 2018.
- Uspješne priče: HIFA Oil naftni terminali u Zenici

163
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva

Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 162 - august/kolovoz 2018. godine

U ovom broju donosimo

- P/GKFBiH na sajmovima Ekobis, Bjelovar, Krapina, Zeps, Interagro i Sarajevo Halal Fair
- Održana izborna Skupština P/GKFBiH

162
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva