Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 167 - juni/lipanj juli/srpanj 2019. godine

U ovom broju donosimo

- Održan 15. Međunarodni sajam privrede Tešanj 2019.
- Održana Energa 2019.
- Osnovano Udruženje za elektromobilnost pri P KFBiH

167
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva

Glasnik Privredne/Gpospodarske komore FBiH

Glasnik 166 - april/travanj maj/svibanj 2019. godine

U ovom broju donosimo

- Održan Sajam gospodarstva Mostar 2019.
- Uspješan nastup bh namjenske industrije na Međunarodnoj izložbi naoružanja i vojne opreme ASDA u Splitu

166
Presnimi novi broj Arhiva prethodnih brojeva