INFORMACIJA - IZMJENE PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PLAĆENJE PUTARINE U R. LATVIJI

14.02.2017


Putem Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Privredna/gospodarska komora Federacije BiH obavještena je da je Republika Latvija donijela izmjene propisa koji se odnose na plaćanje putarine, te da su iste  stupile na snagu  počev od 01.01.2017. godine.

Radi upoznavanja sa navedenim u prilogu je kopija akta Ministarstva transporta Republike Latvije (engleski jezik), broj: 04-02-/4220 od 13.12.2016. godine.

Republika Latvija izmjene propisa o plaćanju putarine