Informacija o Franšiznom modelu Učećih organizacija

13.10.2017
Na incijativu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava zainteresiranu javnost o Franšiznom modelu Učećih organizacija – Učećeg brenda Akademije za životno učenje.

Učeći brend je međunarodna certifikacija Metoda za organizacije (privredne i javne), koji je razvijen u Akademiji za životno učešće L.t.d. Sa ovim Metodom integrišu se znanje i razne organizacije sa zajedničkim interesom u cilju stvaranja dodatne vrijednosti, a omogućava najoptimalnije korištenje potencijala zaposlenika u jednoj organizaciji.

Informaciju u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Svim zainteresiranim za ovaj model, Generalni sekretarijat Vlade Federcije BiH i Privredna/Gospodarska komora FBiH, stoje na raspolaganju za dodatne informacije.