INFORMACIJA – OKONČANA PROCEDURA POTPISIVANJA UGOVORA ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI ''TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA''

31.12.2021

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije okončalo je proceduru potpisivanja  ugovora za dodjelu finansijske pomoći po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi — subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima".

Potpisivanje Ugovora održalo se na više lokacija i to u: Mostaru, Travniku, Tuzli, Tešanju i Sarajevu. Po osnovu Javnog poziva, u oblasti industrije, ukupno 241 kompanija korisnici su subvencija iz Programa utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okolnostima pandemije COVID-19. Predstavnici Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine pružili su tehničku podršku u ovom procesu te su imali priliku, kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima privrednih društava, uvidjeti značaj dodijeljenih sredstava što je ocijenjeno i kao pozitivan iskorak Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Kao i proteklog perioda kompanije su obavezne Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije uputiti izvještaj o pravdanju dodijeljenih sredstava najkasnije do 31.03.2022.godine prema uputama na predviđenom obrascu koji je bio sastavni dio Ugovora. Za sve nejasnoće vezane za izradu Izvještaja o pravdanju dodijeljenih sredstava, preduzeća se mogu obratiti Privrednoj/Gospodasrkoj komori Federacije BiH.