Izabrano novo rukovodstvo Udruženja metalske i elektro industrije

21.12.2018
Na sjednici Odbora Udruženja metalske i elektro industrije Privredne/Gospodarske komore FBiH, održanoj 20.12.2018. godine, izabrani su predsjednik i potpredsjednik Udruženja. Naime, odbor koji broji sedamnaest privrednih društava, jednoglasnu podršku je dao Kasimu Kotoriću iz kompanije Pobjeda Tešanj - za predsjednika , a Seadu Gušmiroviću iz Energoinvesta Sarajevo za potpredsjednika Udruženja metalske i elektro industrije.

Nakon što je Skupština Udruženja na sjednici koja se održala  27.11.2018. godine izabrala članove Odbora, sa današnjim izborom predsjednika i potpredsjednika, završena je procedura izbora tijela Udruženja metalske i elektro industrije za naredne četiri godine.

Predsjednik Udruženja, Kasim Kotorić, je u svom obraćanju istaknuo da Udruženje na čijem je čelu, nastavlja započete aktivnosti koje do sada nisu realizirane, a znatno mogu uticati na unapređenje stanja u ovom sektoru. Intenzivno će se raditi na smanjenu parafiskalnih nameta, usaglašavanja cijena energenata, problemu nedostatka radne snage i sistema obrazovanja, te na donošenju programa mjera stimulacije realnog sektora.

Novoizabrani potpredsjednik Udruženja, g. Gušmirović, naglasio je da će Udruženje u narednom periodu sa Vladom Federacije BiH i ministarstvima pokušati doći do povoljnijeg poslovnog ambijenta, koristeći se smjernicama Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije BiH.

.