Izabrano rukovodstvo Grupacije automobilske industrije

01.12.2016


Na sjednici Grupacije automobilske industrije, održanoj u srijedu 30.11.2016. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH, izabrani su predsjednik i potpredsjednik, kao i Odbor Grupacije.Predsjednikom je imenovan Amir Ćoralić, tehnički direktor kompanije Bekto Precisa d.o.o., a potpredsjednik je Kemal Nalbantić, direktor kompanijePrevent Fabrics d.o.o.

Za članove Odbora su izabrani predstavnici kompanija Bekto Precisa d.o.o., Prevent Fabricsd.o.o., Saraj – Komerc d.o.o., Plamingo d.o.o., Wagner Automotiv d.o.o., TMD Group d.o.o., Strojal d.o.o., Veritas Automotive d.o.o.,MANN+HUMMEL BA d.d., Surtec Eurosjaj d.o.o., Volkswagen Sarajevo d.o.o., CORE d.o.o.i Zrak d.d.Grupacija automobilske industrije je formirana u okviru Udruženja metalne i elektro industrije, pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH krajem mjeseca jula 2016. godine, s ciljem stvaranja kvalitetnijih rješenja problema u automobilskom sektoru, kroz saradnju sa obrazovnim institucijama, edukaciju sa akcentom na nove tehnologije, pokretanja inicijativa i mjera ekonomske politike, kao i ostalim vidovima unapređenja poslovanja.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)