Javna rasprava o Nacrtu zakona o doprinosima, Nacrtu zakona o porezu na dohodak i Prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dobit, u Mostaru 07.11.2017.

07.11.2017
Danas je u prostorijama Privredne-Gospodarske komore Federacije BIH u Mostaru s početkom u 13:30 sati, održana Javna rasprava o navedenim zakonima, koja je organizirana zajedno s Udrugom poslodavaca FBIH, FIPA-om, Vijećem stranih investitora i AHK.

Sastanku  je nazočilo oko 30 gospodarstvenika, te predstavnici medija.Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:
- Podržati sve Amandmane predložene u materijalima, a od kojih su najznačajniji smanjenje stopa doprinosa na 30,5% umjesto 33% iz Nacrta, povećanje osobnog odbitka sa predloženih 8.400 KM na 12.000 KM godišnje, te uvođenje stopa poreza na dohodak od 10,15 i 20%, umjesto 10 i 20% kao u Nacrtu.

Usvajanjem naših prijedloga bi došlo i do realnog fiskalnog rasterećenja plaća iz gospodarstva koje su većinom ispod prosječne plaće u FBIH jer prema predloženom Nacrtu od strane Zakonodavca ove plaće bi pretrpjele veće opterećenje u odnosu na važeće propise.

• Posebno naglasiti iznimno nezadovoljstvo i protivljenje poslovne zajednice uvođenju oporezivanja kapitalne dobiti i dividende (udjela u dobiti), jer je taj prihod već oporezovan kroz porez na dobit, a također je taj prihod neoporeziv u Republici Srpskoj (gdje je bilo uvedeno oporezivanje, pa ukinuto po žurnom postupku).  Ne treba ni napominjati da bi ovaj porez dodatno pogoršao ionako slabu likvidnost na Sarajevskoj burzi.

• Također Iz oporezivanja izuzeti kamate na štednju u bankama, jer je tako u republici Srpsko (jedinstveni ekoomski prostor), zatim to će izazvati značajno destimuliranje štednje pri čemu su kamate na štednju ionako niske. Pored toga, stvorile bi se i tehničke poteškoće kako za same banke tako i za štediše prilikom obračuna i plaćanja ovog poreza.

• Formulirati i amandmane i primjedbe koji su se iskristalizirali iz rasprave na ovome sastanku i dostaviti ih u pisanoj formi kako bi se uključili u finalne prijedloge amandmana i primjedbi.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)