Javna rasprava o Nacrtu zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Mostaru

12.04.2022

Pozivamo zainteresirane da uzmu učešće u javnoj raspravi o vrlo aktuelnoj temi – Nacrtu zakona o rudarstvu FBiH, koja će se održati na dvije lokacije – u Sarajevu (20.4.2022.) i Mostaru (10.5.2022), u prostorijama P/G komore FBiH.

Poziv i Nacrt zakona nalaze se u prilogu.