Javni poziv za dostavu komentara na sadržaj prijedloga Zakona o zaštiti zraka

04.01.2022


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH da je  Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo Javni  poziv svim zainteresiranim subjektima da se uključe i daju doprinos  na sadržaj prijedloga Zakona o zaštiti zraka.

Sve eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na sadržaj teksta zainteresirani subjekti mogu dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Ul. Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo) u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva.

 Vaše komentare, također, možete uputiti i na email adresu: info@kfbih.com najkasnije do 17.01.2022.godine. Sve zaprimljene komentare Privredna komora FBiH će uputiti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Prijedlog Zakona o zaštiti zraka preuzeti ovdje.