Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za projekat – Jačanje konkurentnosti 2021.

17.03.2021


Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obavještava privredne subjekte da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava za Projekt "Jačanje konkurentnosti MSP" za 2021. godinu.


Pravo učešća na Javnom konkursu imaju:

- subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11),
- imaju sjedište na području Federacije BiH,
- registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine,
- koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini,
- imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme,
- koji neće smanjivati zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja
- čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10)

Pravo na učešće nemaju privredni subjekti onih djelatnosti koje su navedene u narednoj tabeli:

Grana

Razred

Opis djelatnosti

C11

11.01

Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića

11.03

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04

Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.06

Proizvodnja slada

C12

 

Proizvodnja duhanskih proizvoda

C13

13.1

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

13.2

Tkanje tekstila

C15

15.11

Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna

C16

16.1

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

C17

17.1

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

C18

 

Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa

C19

 

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

C20

 

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

C21

 

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

C23

23.5

Proizvodnja cementa, vapna i gipsa

23.6

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

C24

 

Proizvodnja baznih metala

C25

25.4

Proizvodnja oružja i streljiva

C30

30.3

Proizvodnja aviona i svemirskih letjelica te srodnih prevoznih sredstava i opreme

30.4

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

C33

 

Popravak i instaliranje strojeva i opreme


Korisnici poticajnih grant sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u 2019. godini također, nemaju pravo učešća po ovom projektu u 2021. godini, izuzev korisnika sredstava po Projektu „Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede“.

Informacije o javnom pozivu, upute kao i kriterije za raspodjelu sredstava možete pronaći na web stranici FMRPO, na linku:
https://www.fmrpo.gov.ba/3980/

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
dr. Ante Starčevića b.b. (Hotel „ERO“), 88000 Mostar
sa naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekat
„Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021. godinu

Na poleđini koverte obavezno navesti:
- naziv podnosioca prijave;
- adresu i kontakt telefon:
- ovjeriti pečatom podnosioca prijave

Prijave se dostavljaju do 20.04.2021. godine (utorak).