Kogeneracija na biomasu u drvoprerađivačkoj industriji u BiH prilike, prepreke i rješenja

22.06.2018


U okviru Sajma ENERGA 2018 u organizaciji GiZ-a  ProRe, USAID EIA uz partnerstvo Privredne/Gospodarske komore FBiH i Privredne komore RS održana je Radionica poslovni modeli i inovativne tehnologije za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase u daljinskom grijanju u BiH.Prisutne je pozdravio gospodin Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH i predsjednik Organizacionog odbora Sajma ENERGA 2018, rekavši da su obnovljivi izvori energije naša budućnost i da u tom segmentu važnu ulogu ima proizvodnja energije iz biomasa. Šumarstvo drvna industrija su jedan od nosilaca razvoja FBiH i BiH tako da imamo dobar osnov za unapređenje korištenja biomase.

Razgovaralo se o kogeneraciji na biomasu kao dodatna prilika z apovećanje prifitabilnosti i konkurentnosti u drvoprerađivačkoj industriji, poređenju tehnologija (ORC u odnosu na paru i u odnosu na gasifikaciju) i relevantni finansiski parametri kogeneracije na biomasu u kontekstu BiH.

Svakako, najveći problem predstavlja obezbjeđenje sirovine tako da je o načinima i kriteriju za raspodjelu drvne sirovine za proizvodne procese i korištenje biomase u energetske svrhe. O tome je predstavnik Privrne/Gospodarske komore FBiH upoznao prisutne vezano za rješenja koje su Privredne komore entiteta uputile izvršnoj vlasti  i ti prijedlozi su prihvaćeni..

Prizvodnja energije iz biomase je ekološki prihvatljiva i preporučuje se da se koristi kako bi zaštitili okolinu i smanji udio CO2 u prirodi.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)