Konferencija "Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja - ENHANCE"

06.09.2021


Zlatibor -  06.09.2021., u 10:30 hSa zadovoljstvom vas pozivamo na predstavljanje novog projekta "Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja - ENHANCE", koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020

07. septembra 2021. u 10:30 h - direktan prenos iz konferencijske sale hotela Palisad na Zlatiboru, link: https://zoom.us/j/94637432316. ...

‼Organizatori će zainteresovane strane upoznati sa planiranim aktivnostima i inovativnim uslugama za mala i srednja preduzeća, koje se planiraju osigurati u dvogodišnjoj implementaciji ovog projekta, kao što su: razvoj alata za procjenu tržišta i alata za poboljšanje inovacijskih kapaciteta, izrada strategija za brendiranje proizvoda, razvoj kapaciteta e-learninig kurseva, obuka zaposlenika MSP u pripremi i pisanju projekta, umrežavanje malih i srednjih preduzeća...

Pored navedenih benefita, mala i srednja preduzeća i obrazovne ustanove obezbjeđuju prepoznatljivost svojih organizacija u komorama i organizacijama Evropske unije.
Posjetite Facebook stranicu projekta i budite na izvoru informacija o aktivnostima koje će se sprovoditi: https://www.facebook.com/Podr%C5%A1ka-za-unaprje%C4%91enje-konkuretnosti-i-zapo%C5%A1ljavanja-ENHANCE-100102465751231/?ref=pages_you_manage