KONFERENCIJA BUDUĆNOST ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA U BiH

08.04.2019
KLIMATSKE PROMJENE U SVIJETU I EVROPI
VELIKE POVRŠINE ŠUME POD MINAMA – oko 110.000 ha
KADROVI I RAZMINIRANJE KAO KLJUČNI IZAZOVI U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI REGIJE
NEPOSTOJANJE ZAKONA O ŠUMAMA FBIH
KRITERIJ ZA RASPODJELU SIROVINE PRERAĐIVAČIMA DRVETA
ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA KAO STRATEŠKE GRANE U BiH NEDOVOLJNO PREPOZNATE U STRUKTURAMA VLASTI


Su teme o kojima se razgovaralo na 4. Konferenciji „BUDUĆNOST ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA U BiH" koja je održana 04. i 05.04.2019. godine na Kupresu.

Organizator Konferencije je Hrvatski drvni klaster, ŠGD Hercegbosanske šume Kupres i Privredna/Gospodarska komora FBiH uz aktivno učešće Drvnog Klastera Hercegovina, Klastera Namještaj i drvo, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, predstavnika Šumarskog fakulteta Sarajevo, Tehničkog fakulteta iz Bihaća, Šumarskog fakulteta Banja Luka, FIPA-e, Ustanove za obrazovanje odraslih B. Luka, Srednje škole Olovo, predstavnika šumarstava i proizvođača namještaja i drugih finalnih proizvoda, kao i predstavnika iz EU i okruženja.Prisutnima se obratio predsjednik Privredne/Gospodarske komore doc. dr. Marko Šantić rekavši da su ovi sektori strateški za razvoj BiH i da vlasti to moraju prepoznati. Ova Konferencija predstavlja vrhunsku interakciju struke i prakse odnosno osoba koje u znanstvenom dijelu imaju što reći o šumarstvu i drvnoj industriji.„Privredna/Gospodarska komora dat će punu podršku ovim sektorima. Ovdje prisustvuju naše članice i želimo da sa ove konferencije uputimo jasne poruke o potrebi stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje ovih sektora i za dalja ulaganja u razvoj proizvoda veće dodane vrijednosti," istakao je Šantić. Drvna industrija postiže izuzetne rezultate u međunarodnoj trgovini i sa ostvarenim suficitom doprinosi ukupnom razvoju FBiH i BiH. Naši proizvodi od masivnog namještaja su prepoznati u svijetu i u nekoliko proteklih godina dobijaju vrhunske nagrade za dizajn.

Na Konferenciji se govorilo o trendovima i izazovima u gospodarenju šumama u EU, velikom utjecaju politike zaštite okoliša na šumarstvo i naporima EUSTAFOR-a (Evropsko udruženje koje upravlja državnim šumama) da se primijeni globalna politika zaštite okoliša koja će se dalje prenositi na lokalne partnere.

Također, razgovaralo se o najboljim evropskim praksama, certificiranju, lancima vrijednosti, brendiranju, stranim investicijama u ovom sektoru, domaćim investicijama, tržišnim kretanjima drvnih sortimenata, valorizaciji biomase i energetskog drva.

Na Okruglom stolu prije početka konferencije tema je bila brendiranje i zaključeno je da se u medijima treba više govoriti o šumarstvu i drvnoj industriji. Potrebna je sinergija svih sudionika u lancu kao i umrežavanje kako bi na svim portalima bile istaknute novosti vezano za šumarstvo i drvnu industriju, te je potrebno stalno upućivati na deminiranje šumskih područja zbog sirovine koja se nalazi u njima i sigurnosti radnika šumarstava, rekreativaca i turista.