Konferencija KUPRES postaje mjesto okupljanja, dijaloga i sektorskog uključivanja

17.02.2017


I ove godine svojim temama okuplja sudionike iz oblasti šumarstva, drvne industrije i obnovljivih izvora energije.

U periodu od 09.02.-10.02.2017. u Kupresu održana je konferencija u organizaciji Hercegbosanskih šuma uz suorganizaciju Hrvatskog drvnog klastera, Drvnog klastera Hercegovine, EUSTAFOR i dr.

Glavna tema ove godine na konferenciji je obrazovanje, jer samo educirani i obučeni kadrovi mogu voditi šumarstvo i doprinijeti bržem pristupu BiH u EU integracije.

Druge teme koje su bile na konferenciji su izazovi u šumarstvu, Inovacije u tehnologiji, opremi i transportu, EU programi finansiranje i politika, gospodarenje šumama, norme, standardi, certifikati...

Sektor šumarstva je opterećen mnogim problemima i izazovima koji će se rješavati u budućem periodu, a jedno od rješenja je umrežavanje i daljnje povezivanje.

Kao i druge privredne grane šumarstvo je pod velikim uticajem globalnih pitanja, poput onih koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanju, uspostavi energetske unije, razvoju bio i cirkularne ekonomije uz osiguranje okoliša i socijalne inkluzije.

EU je vrlo aktivna oko promocije održivog pristupa razvoja privrede pa tako i na šumi baziranih industrija. Model optimizirane kaskadne upotrebe drveta rezultat je novog i multidiscipliniranog pristupa gospodarenju šumama na nivou EU, kojim se nastoji produžiti životni vijek proizvoda od drveta. Cilj kaskadnog modela je upotrijebiti drvo više puta prije nego se pretvori u energiju ili odbaci. Recikliranje, racionalni pristup šumskom i drvnom resursu, održivost i ruralni razvoj mogli bi se sažeti kao osnova EU pristupa.

EU donosi niz zakonodavnih paketa vezanih za cirkularnu ekonomiju, obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost, koji se isto tako odnosi i na budućnost ovog sektora. U regiji JIE treba razvijati vlastite modele ali iste je potrebno uskladiti sa EU politikama.

Konferencija na Kupresu se pokazala kao prilika za promociju evropskih tema i evropskog pristupa.

U tematskom bloku vezano za preradu drveta govorilo se o poslovanju evropskih pilana, zašto se podcjenjuje uloga pilana, potreba za stalnim ulaganjem u primarnu preradu, dodana vrijednost proizvoda u drvnoj industriji, članstvo i korist od evropskih asocijacija, biomasa, problematika proizvodnje peleta, inovacije i kružna ekonomija, prijedlog uvođenja taksi na izvoz sirovine.

Uvođenje taksi na izvoz trupaca i rezane građe bukve je iznuđen potez zbog toga što se do danas ne primjenjuje KRITERIJ za raspsodjelu sirovine prerađivačima drveta koji je predložila radna grupa Privredne/Gospodarske komore FBiH. To je jedini način da se osigura sirovina prerađivačima u BiH.

Svjedoci smo, da su proizvođači finalnih proizvoda povećali udio u ukupnom izvozu drvnog sektora u BiH i ovo je jedini način da im se omogući snadbijevanje sirovinom kako bi na vrijeme isporučili svoje proizvode i bili što konkurentniji na tržištu.

Tematski blok posvećen biomasi prožet je također, iznošenjem problema u snadbijevanju sirovinom  kao i mogućnosti sve veće upotrebe ovog energenta u privatnom i  javnom privređivanju, grijanju više objekata i naravno čistoj okolini.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)