Krizni menadžment: kako prepoznati i prevenirati poslovnu krizu

26.02.2016
Seminar je održan u prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBiH, 24.02.2016.godine.

Učesnici seminara su imali priliku saslušati renomirane predavače:

- Prof. dr.  Senad Softić, Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine,
- Prof. dr. Aziz Šunje, Ekonomski fakultet Sarajevo,
- Kasim Kotorić,dipl.ing.mašinstva, Pobjeda d.d. Tešanj,

koji su spojili teoriju i praksu, te seminar učinili zanimljivim i korisnim.


Dosadašnje iskustvo je pokazalo da uprave bh. preduzeća krize ne prepoznaju na vrijeme, tako da ne reaguju na njene prve simptome. Ovo često dovodi do toga da se na krizu reguje prekasno, te da rezultati mogu biti kobni za postojanje preduzeća.

Profesor na katedri za Menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i guverner Centralne banke BiH prof.dr.Senad Softić naveo je da je kriza stanje preduzeća kada su mu ugroženi primarni ciljevi i egzistencija, zbog čega ju je neophodno prevenirati. Pojasnio je da postoji anticipativni ili prevetivni krizni menadžment i reaktivni koji rješava probleme koji su već zadesili preduzeće. Softić je istakao da je krizni menadžment isto što i klasični, ali se radi pod stresom, pritiskom vremena, opterećenjima dobavljača, kupaca, države i drugih, te traži interventne mjere da riješi problem.

Prof.dr. Aziz Šunje je naveo da je vrlo bitno da postoje jasni parametri kako prepoznati krizu i da fokus treba biti na prevenciji krize, koja se uvijek ispoljava kroz pad tržišnog učešća, pad prihoda i rast troškova. Naglasio je da je potrebno izgraditi sistem za tzv. rano upozorenje na krizu jer je puno komplikovanjije i zahtjevnije djelovati kada kriza eskalira. Prva interventna mjera po eskalaciji krize je uspostavljanje kriznog štaba i kriznog menadžera koji bi trebao napraviti plan izlaska iz krize.Kasim Kotorić,dipl.ing.mašinstva u svom izlaganju predstavio je firmu Pobjeda d.d.Tešanj, te naveo kako je to preduzeće, od momenta njegovog osnivanja, konstantno prolazilo, ali i preživljavalo krizu. Naveo je iz svog ličnog iskustva da je za svaku firmu veoma bitno da postoji plan sa definisanim i adekvatnim mjerama izlaska iz krize.

Učesnici seminara mogli su steći znanja o vrstama, simptomima i procesu poslovne krize, s fokusom na pravovremenom, preventivnom prepoznavanju krize poslovanja. Isto tako, i okvirna znanja na koji način prevazići poslovnu krizu, upoznavajući se sa mogućim načinima strategijskog i operativnog pristupa konsolidiranju preduzeća.