Ministrica FMOIT Edita Đapo sa predstavnicima P/G komore FBIH i Udruženja za turizam

14.07.2016
U srijedu, 13.07.2016.godine održan je sastanak u prostorijama FMOIT, gdje je Edita Đapo, ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma sa svojim suradnicima, primila predstavnike Privredne/Gospodarske komore FBIH, predsjednika Mirsada Jašarspahića i potpredsjednika dr.sc.Marka Šantića.

Povod sastanka je bilo novoosnovano Udruženje za turizam pri P/GKFBIH te su sastanku prisustvovali i predsjednik Udruženja Stjepan Primorac (TKH), potpredsjednik Huso Hadžić (Agencija-Jajce), kao i Mili Bijavica (Fortuna Tours), član Udruženja i eminentni gospodarstvenik u sektoru turizma, i tajnik Udruženja pri P/GKFBIH Danijela Lovrić.

Tijekom sastanka razgovarano je o novoosnovanom Udruženju pri Privrednoj komori, njegovoj misiji, zadacima, kao i cilju djelovanja. Predstavnici turističkog sektora upoznali su ministricu Đapo sa najčešćim problemima sa kojim se susreću na terenu; sivoj ekonomiji, potrebi za većim inspekcijskim nadzorom, istakavši posebno potrebu za specijaliziranim obrazovanjem kadrova, prekvalifikaciji i prilagođavanju potrebama na terenu.

Predsjednik i potpredsjednik P/GKFBIH su se složili da je turizam jedna od najznačajnijih grana gospodarstva u BIH, te smatraju da Komora treba biti platforma za zajedničko djelovanje, most između privrednih subjekata i vladinog sektora.

Ministrica Đapo upoznala je delegaciju sa planiranim pravcima djelovanja iz oblasti turizma. Također, navela je da stoji na raspolaganju turističkim radnicima, da želi biti u konstantom kontaktu sa osobama koje na terenu žive turizam i žive od turizma, kako bi u skladu sa ovlastima olakšala i zajedničkim djelovanjem unaprijedila sektor turizma. Naglasila je da će svi projekti razvojnog karaktera, nove ideje, kao i prijedlozi za uređenje i unapređenje turizma biti dobro došli i biti saslušani, kao i naići na podršku njenog resornog ministarstva.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)