MOSTARSKI SAJAM 2016 - POZIV ZA SUDJELOVANJE

25.02.2016


MOSTARSKI SAJAM 2016

12.04. - 16.4.2016.
Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH poziva sve privredne/gospodarske subjekte BiH da se predstave na 19.međunarodnom sajmu gospodarstva MOSTAR 2016.

Ova sajamska manifestacija najveći je privredni/gospodarski događaj u Bosni i Hercegovini i regiji i jedinstvena prilika za kvalitetan nastup i prezentaciju Vaše kompaniju.

Zainteresirani privredni/gospodarski subjekti za nastup na Mostarskom sajmu mogu se obratiti:
Privredna/Gospodarska Komora FBiH
Dario Planinić,dipl.oec
Mail: d.planinic@kfbih.com
Mob: 063 481 600

ili

Mostarski sajam d.o.o.
Tel: 036 350 080, 036 350 194
Mail: info@mostarski-sajam.com

Više informacija ovdje.