Mostarski sajam je primjer kako trebamo regionalno surađivati

12.04.2019


Na Sajmu gospodarstva u Mostaru održala se konferencija „Gospodarstvo - ključni čimbenik razvoja društva" u organizaciji Gospodarske komore FBiH i Sveučilišta u Mostaru, a uz suorganizaciju Foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske makroregije, Foruma gradova Jadransko-jonske makroregije i Vanjskotrgovinske komore BiH.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić rekao je da su se okupili na međunarodnoj konferenciji koja govori o gospodarstvu kao čimbeniku razvoja društva. S druge strane, važno je za naglasiti da su ljudi važan čimbenik razvoja gospodarstva i ekonomije, a organizacije su te koje povezuju ljude.

„Važno je da ova konferencija da svoju viziju razvoja tranzicijskog društva kakvo je društvo u BiH. Ekonomija ne može biti zatvorena niti ljudi mogu biti zatvoreni te organizacija koja je zatvorena ne može biti uspješna. Sveučilište u Mostaru se uključuje u ovakve skupove jer smatramo da je ono ključno u generiranju razvoja vizije društva. Za nas je na SUM-u vrlo važna digitalizacija te želimo promišljati kako digitalizaciju i visoku tehnologiju staviti u funkciju obrazovanja. Visoko obrazovanje treba generirati razvoj ekonomije, a ekonomija razvoj društva", rekao je Tomić.

Marijana Čagalj, predsjednica Foruma gospodarskih komora Jadransko-jonske makroregije te potpredsjednica Gospodarske komore RH kaže da je njen osnovni cilj da se usvojena znanja iz RH prenesu u BiH. „Samo zajedničkim udruživanjem ovu čitavu Jadransko-jonsku regiju možemo uzdignuti," rekla je Čagalj.Doc.dr.sc. Marko Šantić, predsjednik Gospodarske komore FBiH izrazio je zadovoljstvo što po prvi puta GK FBiH i Sveučilište u Mostaru zajedno sa Gradom Mostarom, Forumom komora Jadransko-jonske regije, Forumom Jadransko-jonskih gradova i Vanjskotrgovinskom komorom BiH zajednički organiziraju konferenciju ovoga tipa što je ujedno i prva zajednička konferencija ovih Foruma Jadransko-jonske makro regije.

„Prvi panel je Drugi sveučilišni gospodarski forum u suorganizaciji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, drugi panel je vezan za energetiku, a treći govori o turizmu," rekao je Šantić.

Predsjednik Šantić napominje da je posljednji panel  posebno prilagođen Gradu Mostaru jer se Mostar kandidirao za europsku prijestolnicu kulture 2024. godine.

„Govorit ćemo o turizmu povezanim s kulturnim nasljeđem na primjerima dobre prakse iz Jadransko-jonske makroregije. Na samome kraju panel će održati i Gospodarska komora RH, a govorit će se o arbitraži i rješavanju arbitražnih sporova", rekao je Šantić te odao:
„Drago mi je da je Dragan Čović visoki pokrovitelj ovoga događaja te da smo uspjeli objediniti SUM, GK FBiH, VTK BiH i sva tri foruma Jadransko-jonske makroregije tako da uistinu možemo kazati da se ovdje radi o pravoj međunarodnoj konferenciji," rekao je Šantić.

Na pitanje novinara da prokomentira može li gospodarski sektor biti pozitivan pokretač razvoja u trenucima kada imamo činjenične zastoje na političkome planu, Šantić je rekao da je svatko zadužen za svoj dio posla.

„Naravno da ne možemo odvojiti politiku od gospodarstva i da uvijek krizne situacije u političkome smislu lijepe minuse na gospodarski ambijent. Ali, ovakvim naporima, ovo što radimo na Mostarskom sajmu u smislu gospodarskog povezivanja, politika koja bezrezervno podržava gospodarska kretanja i pokušava što prije formirati vlast i staviti ta ekonomska i gospodarska pitanja na stol. Tu trebamo raditi pritisak, a Mostarski sajam je dobar primjer na koji način trebamo regionalno surađivati i krenuti prema euroatlantskim integracijama", rekao je Šantić.