Na marginama Sarajevo Halal Fair 2018 potpisan Memorandum sa Trgovačkom i industrijskom komorom Iskenderuna / Republika Turska

03.10.2018
Na marginama Sarajevo Halal Sajma u Sarajevu je dana 27.09.2018. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH upriličen radni  sastanak sa predstavnicima  Trgovačke i industrijske komore Iskenderuna/ Republika Turska.

Tom prilikom je predsjednik P/G komore FBiH  Mirsad Jašarspahić  zajedno sa generalnim sekretarom Trgovačke i industrijske komore Iskederuna gospođom Figen Gül Dönmez potpisao Memorandum o poslovnoj saradnji dviju Komora.

Značajno je istaći lidersku poziciju regije Iskenderun, koja u ukupnom izvozu metalnog sektora Republike Turske participira preko 30 procenata.                                 
Impresionira i podatak da se  55-60% ukupne proizvodnje industrije filtera Republike Turske vrši u Iskenderunu.

Tom prilikom su sagledane mogućnosti povezivanja  privrednika dviju Komora, kako na iznalaženju trećih tržišta, tako i na eventualnom izmještanju dijela proizvodnje u Bosnu i Hercegovinu putem osnivanja zajedničkih firmi.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)