Privredna/Gospodarska komora FBIH podržava i Sajam Okusi Hercegovinu

14.04.2022


PRODUŽEN POZIV NA OBUKU: Digitalna transformacija MSP iz metalnog, drvnog i tekstilnog sektora
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore FBIH u Mostaru potpisan je ugovor o partnerstvu  Komore i sajma Okusi Hercegovinu, koji će se održati 7. i 8.svibnja/maja 2022.godine u Hotelu Ada, Blagaj u Hercegovini.

Ugovor su potpisali potpredsjednik PGKFBIH doc.dr.sc. Marko Šantić i direktorica Tajma Tanović-Smajović.

Radi se o sajmu turizma i gastronomije kojem je glavni cilj uvezati proizvođače sa njihovim kupcima i dobavljačima, ali osim ugostiteljstva i gastronomije, sajam je važan i za turizam Hercegovine jer za cilj ima i promociju turističke ponude i atrakcija regije, a sve u svrhu privlačenja većeg broja turista i promocije destinacije u regiji i šire.


Navedeni projekt se odnosi na organiziranje sajma gastronomije i turizma a okupiti će više od 100 proizvođača hrane, pića i opreme koja je proizvedena ili se pakuje u Hercegovini, kao i one koji nude turističku ili uslužnu djelatnost povezanu sa Hercegovinom.

Hercegovina je prepoznatljiva po dobroj hrani, ribi, vinu, maslinovom ulju, mirisu lavande, sjajnim delicijama i nezaobilaznim destinacijama.

Budući da je Privredna/Gospodarska komora već započela akciju „Kupujmo domaće", i imajući u vidu sve gore navedeno, smatramo da je od izuzetne važnosti autohtone proizvode ali i usluge više promovirati, te očuvati ono autohtono i domovinsko.