Nastup bh. firmi i Privredne/Gospodarske komore FBiH na International Machinery and Plant Engineering Forum 2019

29.11.2019
Međunarodni  forum mašina i postrojenja „International machinery and plant engineering forum 2019” održan je 26. novembra 2019. godine u Beču.

I ove godine, kao i prethodnih, Privredna/Gospodarska komora FBiH je uzela učešće u animiranju i pripremi kompanija za nastup na Forumu. Organizator je Bosnu i Hercegovinu predstavio kao zemlju čiji brojni predstavnici redovno učestvuju na Forumu.

Predsjednik P/GKFBiH gospodin Mirsad Jašarspahić uzeo je učešće u radu Foruma, u cilju što boljeg predstavljanja bh. privrede. Učešće na Forumu je uzeo značajan broj bh. firmi, čiji su predstavnici imali priliku da na B2B sastancima razgovaraju sa predstavnicima austrijskih i drugih firmi iz Evrope i šire.Trgovinski odjel  Austrijske ambasade u Sarajevu, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske, izradio je katalog bh. firmi zainteresiranih za saradnju sa austrijskim firmama. Katalog je na Forumu dostavljen svim firmama iz Austrije, kako bi se bosanskohercegovačke firme na najbolji mogući način predstavile i ostvarile poslovnu saradnju.

Očekujemo da će učešće na Forumu polučiti rezultate, a P/GKFBiH će i dalje nastojati da kroz različite sadržaje promovira bh. firme.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)