NOVOIMENOVANI AMBASADOR BiH ZA PAKISTAN TOKOM PRIPREMA ZA ODLAZAK POSJETIO PRIVREDNU/GOSPODARSKU KOMORA F BiH

13.07.2017
Tokom priprema za odlazak i stupanje na dužnost novoimenovani ambasadori BiH pored sastanaka i razgovora sa najvišim državnim institucijama održe radne sastanke i u privrednoj komori.

Dana 13. 7. O.g. tokom priprema za odlazak na dužnost  u Pakistan gospodin Sakib Forič  sa saradnicima posjetio je Privrednu/Gospodarsku komoru F BiH gdje je sa potpredsjednikom Mirsadom Jašarspahićem održao radni sastanak.

Dobra saradnja i razmjena informacija u svakom slučaju je podloga za adekvatno predstavljanje naše zemlje i njenih privrednih  i drugih potencijala potencijala a konzularna predstavništva naše zemlje su svakako dobar način da budemo predstavljeni na najbolji mogući način.

Potpredsjednik Jašarspahić tokom sastanka predstavio je oblasti privrede F BiH koje bi mogle biti interesantne za predstavljanje u Pakistanu, te je zaključeno da saradnja  i razmjena informacija slijedi nakon stupanja na dužnost u Pakistanu.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)