OBAVJEŠTENJE - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

08.01.2018


OBAVJEŠTENJE
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige


Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo trgovine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ( ''Službene novine F BiH'', br. 97/17 ).

Pravilnik je stupio na snagu 01.01.2018.godine.


Zvanično saopštenje Federalnog ministarstva trgovine

U primjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige ("Službene novine Federacije BiH", broj: 91/15), koji je u primjeni je od 01.01.2016. godine, uočene su određene manjkavosti, te je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune pojedinih odredbi.

U fazi pripreme izmjena i dopuna Pravilnika Federalno ministarstvo trgovine je obavilo konsultacije sa poslovnim subjektima, koji su putem Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, udruženja ili pojedinačno dostavili svoje prijedloge, koji su prihvaćeni i ugrađeni u odredbe Pravilnika.


Što se mijenja

- Izvršena je dopuna popisa trgovačkih knjiga.

- Uređuje se način vođenja i oblik trgovačke knjige, ukida se neprecizna odredba o obavezi štampanja elektronski vođene TK, ukida se obaveza ovjeravanja TK od strane nadležnog općinskog organa, u cilju ravnopravnog tretmana trgovaca koji TK vode ručno sa trgovcima koji TK vode u elektronskom obliku.

- Uređuje način označavanja evidencijskog broja uz istaknutu cijenu.

- Izvršena je izmjena i dopuna čl. 11. i 18. u cilju principa identičnosti knjigovodstvenih i trgovačkih evidencija.

- Uređuje se način zaključivanja TK koja se vodi u elektronskom obliku.

- Rokovi čuvanja dokumentacije na osnovu koje se vrši knjiženje u TK uređuju se upućujućom normom.


Tekst Pravilnika možete preuzeti ovdje.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)