Objavljena "Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina"

19.04.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH obaviještava da je nakon dugotrajnog procesa i provođenja mnogih aktivnosti usmjerenih prema nadležnim institucijama, „Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina" objavljena u „Službenom glasniku BiH" broj 24/18 od 17.04.2018. godine. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Odlukom se propisuju uslovi i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u skladu s člankom 207. Zakona o carinskoj politici u BiH.

U tom smislu, od plaćanja dažbina oslobađa se oprema koja je ulog strane osobe, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igre na sreću. Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se i oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove, odnosno osavremenjivanje postojeće proizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost.

Stupanje na snagu Odluke će u značajnom mjeri podstaći privrednike da modernizuju svoju opremu i proizvodnju. Za svaku ozbiljniju kompaniju, a prevashodno izvoznika iz BiH, primjena Odluke omogućiće uštede značajnih sredstava koja će biti presmjerena na modernizaciju proizvodnje i unapređenje poslovanja, kao i nova ulaganja. Svim proizvodnim sektorima u BiH je konačno otvorena mogućnost da koriste svoje pravo za dobrobit podizanja konkurentnosti proizvodnje u bh preduzećima.

Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina