Obligacione šeme za energetsku efikasnost

Izvor: FENA 03.11.2016


Privredna komora Federacije BiH (PKFBiH)  i Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Investiranje u sektor energije (EIA) organizirali su prezentaciju „ Obligacione šeme za energetsku efikasnost (EEO šeme)" za predstavnike građevinskog sektora u FBiH.

EEO šeme, kako je istaknuto, pokazale su se kao izuzetan mehanizam za poticanje privrede u zemljama koje ih implementiraju. Putem tog instrumenta, mjere energetske efikasnosti se u velikoj mjeri finansiraju putem domaćih finansijskih resursa koji ne ovise o donatorskim sredstvima ili kreditima.

Također, prezentirana su iskustva drugih zemalja u primjeni obligacionih šema, sa posebnim osvrtom na Veliku Britaniju koja je u tom dijelu imala najveću primjenu i učinak.

Nama najbliža članica EU, Hrvatska djelimično je započela ovaj proces koji i BiH čeka već u narednoj godini. Kao primjer izdvojili smo  i SR Njemačku gdje je svijest građana na takvom nivou da se favorizira skuplja energija dobrovoljno u odnosu na dostupnu jeftinu i tzv. prljavu energiju, koja ostavlja dugoročne posljedice na kvalitet zraka i zdravlje ljudi – kazala je za Fenu sekretar Udruženja građevinara  PKFBiH Dženana Hodzić dodajući da je model obligacione šeme za energetsku efikasnost obaveza Bosne i Hercegovine prema Ugovoru o energetskoj zajednici.

Hodžić je navela da se radi o  podsticajnom i razvojnom projektu koji je od velikog značaja za građevinare,kako za izvođače radova, tako i proizvođače građevinskog materijala.

Udruženje građevinara PKFBiH je prepoznalo svoju ulogu i učešće u ovom projektu što potvrđuje prisustvo i aktivno učestvovanje predstavnika građevinskog sektora na ovoj prezentaciji, dodala je Hodžić.