Obrazac za evaulaciju financijske pomoći privrednim društvima

21.07.2022

Privredna/Gospodarska komora F BiH u suradnji sa Federalnim  ministarstvom  energije, rudarstva i  industrije provodi aktivnosti na ocjeni efekata dodijeljne financijske pomoći u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o dodjeli financijske pomoći privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", broj 97/21).

Podsjećamo da ste, sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, potpisali Ugovor o dodjeli financijske pomoći kojim je, u članu 4., alineja 5., definirana obveza korisnika sredstava: „da po zahtjevu Ministarstva i u traženom roku, dostavi popunjeni Obrazac za evaluaciju".

U tom cilju, potrebno je da  preuzmete Obrazac za evaluaciju OVDJE, odgovorite na postavljena pitanja i isti vratite, u elektronskoj formi na E-mail adresu: sektor.industrije@fmeri.gov.ba;   ili  putem faxa 036-510-015, najkasnije do 15.08.2022. godine.

Cijenimo da će vaše povratne informacije, dati realnu ocjenu uspješnosti provedenog programa i  poboljšati naše buduće aktivnosti na pripremi novih programa