Od 1.4.2016. godine automobili koji se uvoze moraju ispunjavati Euro 4 normu

26.02.2016

Iz Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila osnovanog pri P/G komori F BiH, obavještavaju da je dana 25.2.2016. godine, na 45. sjednici Vijeća ministara BiH, odlučeno da stupi na snagu odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila. Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH za provedbu i kontinuirano praćenje mjera propisanih ovom odlukom, o čemu će redovno izvještavati Vijeće ministara BiH.

Udruženje je od osnivanja u decembru 2015. godine aktivno radilo na uvođenju ograničenja kod uvoza vozila EKO-4 standarda, u cilju ostvarivanja veće sigurnosti na putevima i zaštite okoliša.

Uvođenjem standarda EKO - 4  prilikom uvoza automobila u BiH uskladit će se najniži tehnički zahtjevi vozila  s evropskim normama u ovoj oblasti te smanjiti zagađenje okoliša  i opasnost po zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini.

Nova odluka neće se primjenjivati na vozila koja su na teritoriju Bosne i Hercegovine dospjela ili je njihova narudžba izvršena prije 1.4.2016. godine, kada ova odluka stupa na snagu.