Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini

20.01.2023Ovim putem vas obavještavamo da su sve CEFTA Strane završile interne procedure za stupanje na snagu Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini br. 1/2021 o izmjeni Aneksa 4. Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), kojim se utvrđuje Protokol o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. stavovi 1. i 3. te stavljanje van snage i zamjenu Odluke br. 3/2013 i Odluke 3/2015 Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini usvojenog u julu 2021., kako bi se uz pravila Konvencije PEM uvela prelazna pravila i time dodatno olakšala trgovina robom u CEFTA Stranama.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine – Međunarodni ugovori br 9/2022 od 26.12.2022. godine, čime je Bosna i Hercegovina završila svoje interne procedure zahtijevane za objavljivanje iste (u prilogu objavljeni tekst).

Odluka će se istovremeno primjenjivati za sve CEFTA Strane od 01.02.2023. godine kako je dogovoreno na sastanku CEFTA Pododbora za carine i pravila porijekla održanom 12.01.2023. Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je izvršila odgovarajuće pripremne radnje za primjenu ove odluke sa strane Bosne i Hercegovine.