Odobren projekat INTERVET WB

12.12.2019
Zadovoljstvo nam je što možemo najaviti da je IUS / IUS Centar za cjeloživotno učenje izabran kao partnerska institucija za projektni prijedlog  „INTERVET WB" (Internacionalizacija VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana), koji je objavljen u maju ove godine. Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je ko-partner iz BiH na ovom projektu.

Zajedničku prijavu odobrila je Europska komisija, rangirajući je kao prvu od 12 prijedloga podnesenih na evropskoj razini i to nas čini vrlo ponosnim. Projekt INTERVET WB dio je inicijative Pilot VET shema mobilnosti za Lot 1- za zemlje proširenja EU i Afriku.

Lideri projekta su Uniser, Italija i Da Vinci College, Nizozemska.

Uniser je institucija koje je odgovorna za cjelokupno upravljanje projektom i koordinaciju, kao i za kvalitet i održivost mobilnosti za polaznike. Da Vinci College, kao Europski centar stručnog obrazovanja, doprinijet će studijskim posjetima i obukama za nastavnike strukovnog obrazovanja i treningu menadžera.

Cilj ovog projekta je omogućavanje institucijama za stručno obrazovanje u zemljama EU da uspostave programe razmjene učenika i osoblja sa školama i centrima stručnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Trajanje projekta je 42 mjeseca, sa budžetom od 2.000.000 eura. Provedba projekta "INTERVET WB" počet će u januaru 2020. godine.


INTERVET WB project approved

We are pleased to announce that IUS / IUS Lifelong Learning center was selected as a partner institution for the project proposal "INTERVET WB" (Internationalization of VET systems in Western Balkans), submitted in May of this year. The Chamber of Economy of the Federation of Bosnia and Herzegovina will act as a partner from Bosnia and Herzegovina on this project.

The project application has been approved by the European Commission, ranking as the first among 12 proposals submitted at the European level, which makes us very proud. The "INTERVET WB" project is part of the initiative Pilot VET mobility scheme for Lot 1- Enlargement countries and Africa.

Lead partners on this project are Uniser, Italy and Da Vinci College, Netherlands. Uniser is responsible for the overall project management and coordination, as well as for the quality and sustainability of mobility actions for learners. Da Vinci College, Netherlands, as a European Centre of Vocational Excellence, will contribute to the study visits and training actions for VET leaders and educational managers.

The objective of this project is to enable VET providers in the EU to set up student and staff exchange programs with VET providers in the Western Balkans and Turkey.

The project will be implemented over the course of 42 months and with a budget of 2,000,000 Euro.
Implementation of the "INTERVET WB" project will start in January 2020.