Održan 2. sastanak Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije

22.02.2019


Akcenat stavljen na kvalitet i isporuku sirovine prerađivačima drveta

Navedeno je bila tema o kojoj su predstavnici šumarstva i drvne industrije raspravljali na sastanku Odbora Grupacije koji je održan 21.02.2019. godine u direkciji ŠPD/ŠGD SBK Donji Vakuf. Problemi postoje, ali potrebni su zajednički napori da bi se prevazišli, pogotovo što se tiče kvaliteta trupaca i isporuke.Foto: Bugojno Danas

Poznato je da je ponuda trupaca bukva manja od potražnje. Proizvođači namještaja od masivnog drveta svoje proizvode izvoze na EU tržište i ostala tržišta te traže koliko je moguće da se zadovolje njihovi zahtjevi zbog obaveza prema kupcima.Foto: Bugojno Danas

Konstruktivna rasprava je dala rezultate, uz zaključak da se Kriterij za raspodjelu sirovine ponovo hitno dostavi Vladi FBiH. Također, raspravljalo se i o primjeni Zakona o cestovnom prometu i Pravilniku o prekomjernoj upotrebi ceste, povredama na radu i njihovom uticaju na rad kompanija. Učesnici su se složili da je šumarstvu i drvnoj industriji potrebno posvetiti više pozornosti u medijima, kod izvršne i zakonodavne vlasti, jer su i šumarstvo i drvna industrija važan segment razvoja FBiH.