Održan 5. sastanak Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G K FBiH

21.10.2019
RASTEREĆENJE PRIVREDE KROZ PORESKU POLITIKU
STIMULACIJA IZVOZNIKA
USVAJANJE KRITERIJA ZA RASPODJELU SIROVINE DRVOPRERAĐIVAČIMA

Bile su teme na sastanku 5.Odbora Grupacije šumarstva i drvne industrije P/G KFBiH, koji je održan 17.10.2019. u kompaniji LIGNUM u Mostaru.

Na sastanku je istaknuto da je cilj i zajednička želja unapređenje sektora i povećanje plata. Naznačeno je da bi bilo poželjno da se dohoci obračunavaju bruto a ne neto, te da Vlada FBiH u tim uslovima uzima procenat koji odredi. Konkretan prijedlog bit će poslan Vladi FBiH na razmatranje.

Stimulacija izvoznika s obzirom na smanjenje izvozno-uvozne bilanse i usvajanje KRITERIJA za raspodjelu sirovine drvoprerađivačima su aktuelne teme koje utiču na ovaj sektor. Neophodno je poduzeti mjere kako bi ovom sektoru omogućili bolje uslove i ambijent za rad.

Prisutni su upoznati sa informacijom MVTEO i prijedlogom o razdvajanju tarifnih oznaka rezane građe bukve, bukovih ljepljenih ploča i bukovi blanjani/profilirani elementi. Ova izmjena primjenit će se od januara 2020. godine.

Pokrenuta je inicijativa o suradnji Grupacije šumarstva i drvne industrije sa Privrednom komorom Istanbula.